Vuonna 2019 ilmestyneessä omaelämänkerrallisessa teoksessaan ”Olin joukon nuorin” Erkki Liikanen kuvaa Suomen polkua sodan jaloista Euroopan unioniin kuin myös omaa matkaansa Mikkelin Lähemäeltä Helsinkiin ja edelleen Brysseliin.

Kirja valottaa monipuolisesti Suomen lähihistoriaa ja vallankäytön kulisseja – savolaisen huumorin siivittämänä. Teos tarjoaa vastauksia moniin suomalaisen politiikan avainkysymyksiin.