Till den klassiska Emilskinkan används endast de finaste delarna av skinkan. Den är tillverkad för hand och varsamt basturökt på traditionellt sätt med träflis. Den har en mjuk och trevlig karaktär. Bara 2,7 % fett.