Att palva kött i rökbastu är en gammal, traditionell finsk metod för att röka mat. En urgammal bastuform, rökbastun skiljer sig från en vanlig vedeldad finsk bastu genom att den saknar skorsten, vilket gör att röken som stiger upp från kaminen kan fylla badrummet. Förutom att bada användes rökbastu även för att röka kött, vanligtvis skinka, bacon, fårkött, nötkött, hästkött, korv, etc. Medan den urgamla basturökningsmetoden till stor del har ersatts av moderna rökanläggningar, har intresset för traditionella produktionsmetoder gett upphov till flera småskaliga rökhus runt om i Finland, som erbjuder autentiska rökbastukurerade produkter.

Passar såväl som brödpålägg som för matlagning, till exempel i sallader, såser, pasta, omeletter och pizza