Ren havre är havre som specialhanteras, från säde, via odling och tröskning till produktion så att risken för blandning med andra spannmål elimineras. Havren odlas på särskilt utvalda gårdar och åkrarna får inte ha odlats med andra grödor som vete, råg och korn under de två föregående åren. Åkrarna inspekteras och skörd och tillverkning sker under strikt kvalitetskontroll.