Kalenderljus med nummer 1 – 24, utan palm olja.

Bränntid ~ 12 timmar