Yes (som säljs också under namnet Fairy) är det diskmedel “som håller längst och rengör bäst”.

– drygt diskmedel, en droppe handdiskmedel räcker långt

– fantastisk upplösning av fett, diskkraften du alltid kan lita på

– mycket skum och långvariga bubblor