Leveransvillkor

Villkor:

 • Onlinebutik – webbplatsen där köparen kan se de varor som säljaren erbjuder, deras beskrivningar och priser, välja en specifik produkt, betalnings- och leveransmetod och göra en beställning för distansförsäljning.
 • Hemsida – alla webbsidor, informationsuppgifter som läggs ut på Internet på följande adress: www.nordictemptations.com. Nordic Temptations SAS är ägare och administratör av webbplatsen.
 • Säljare – Nordic Temptations SAS, 25 Rue Vauban, 06600 Antibes, Frankrike. Siren 792 597 478 RCS Antibes, moms: FR18 792 597 478
 • Köparen – den kompetenta fysiska eller juridiska person som har lagt en beställning på webbplatsen www.nordictemptations.com, eller som i beställningen anges som köpare av varorna.
 • Mottagare – den person och adress som har angivits som mottagare av varorna på sidan Varukorg.
 • Säljaren och köparen kallas gemensamt för parterna och var för sig för parten.
 • Varor – ett utbud av produkter som erbjuds till försäljning i webbutiken.
 • Beställning – en vederbörligen upprättad och betald Köparens begäran om köp och leverans till den adress som anges i beställningsformuläret för de Varor som valts i webbutiken.
 • Köparens kundvagn – en sida på säljarens webbplats där köparen kan se valda varor i en lista, ändra mängden, ta bort en enskild vara eller alla valda varor från listan.
 • Leveranstjänst – en tredje part som tillhandahåller leveranstjänster för köparens beställningar på grundval av ett avtal som ingåtts med säljaren.
 • Det totala ordervärdet – kostnaden för beställda produkter plus fraktkostnad.

1. Allmänt

1.1. Dessa villkor ersätter alla andra villkor och gäller för försäljning och leverans av varor från Nordic Temptations SAS, 25 Rue Vauban, 06600 Antibes (”Säljaren”) till kunden (”Köparen”) och inga andra villkor ska gälla.

1.2. Vardera parten garanterar den andra parten att den har den nödvändiga juridiska kapaciteten och handlingsförmågan samt alla rättigheter och tillstånd som är nödvändiga och tillräckliga för att ingå och fullgöra avtalet om detaljhandelsköp.

1.3. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa villkor. Sådana ändringar kommer att visas på den relevanta webbsidan utan ett skriftligt meddelande.

1.4. Köparen godkänner dessa villkor genom att trycka på ”Bekräfta beställning” i det första skedet av beställningen på hemsidan.

1.5. Erbjudandet om att ingå ett avtal är giltigt under obegränsad tid (om varorna är tillgängliga). Erbjudanden som ingår i giltiga kampanjer är begränsade till sin giltighetstid.

2. Registrering

2.1. För att göra en beställning ska köparen fylla i ”Beställningsformuläret” på hemsidan genom att ange fullständigt namn, postadress, mobiltelefonnummer, e-post och välja ett användarnamn och ett lösenord.

2.2. Köparen som beställer för ett företags räkning garanterar att han/hon har rätt behörighet att beställa respektive produkter och att företaget godkänner dessa villkor.

2.3. Säljaren är inte ansvarig för att den information som köparen lämnar när han/hon registrerar sig och fyller i beställningsformuläret är exakt och korrekt.

2.4. Köparen tar på sig allt ansvar för alla åtgärder på sitt konto och är helt ansvarig för säkerheten för lösenordet till kontot.

3. Dataskydd

3.1. Sekretesspolicyn för Nordic Temptations nätbutik är publicerad på vår webbplats, se sidan”Dataskydd”.

4. Köparens skyldigheter

4.1. Vara minst 18 år gammal

4.2. Göra en beställning med autentiska uppgifter: fullständigt namn, telefonnummer, postadress, e-post, både för köparen och för mottagaren.

4.3. Använda ett giltigt betalkort (kredit-/debiteringskort).

4.4. Köparen tar på sig allt ansvar för alla åtgärder på sitt konto och med hjälp av sitt lösenord, och är helt ansvarig för sitt lösenord.

5. Placering, behandling och betalning av en beställning

5.1. När köparen gör en beställning bekräftar hen att ha läst villkoren för försäljning av varor i Nordic Temptations onlinebutik och ger säljaren autentisk information (fullständigt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress) som är nödvändig för att göra och skicka beställningen.

5.2. Säljaren ska förbereda och skicka de beställda varorna först efter att ha mottagit en betalning.

5.3. Om beställningen har gjorts och det visar sig att den nödvändiga kvantiteten av den beställda produkten inte finns tillgänglig i säljarens lager, är säljaren skyldig att informera köparen om detta skriftligen (via e-post) eller per telefon. Köparen kan gå med på att acceptera produkten i den kvantitet som säljaren tillhandahåller eller ta bort denna produkt från beställningen.

5.4. Informationsmaterialet på hemsidan är endast en referens och ger kanske inte alltid fullständig information om produktens egenskaper, inklusive dess färg, storlek och form. Därför rekommenderar vi att köparen kontaktar säljaren om hen är osäker på en produkts egenskaper.

5.5. Köparen kan betala för din beställning med något av de metoder som erbjuds på onlinbutik – hemsidan:

 • PayPal
 • Google Pay och Apple Pay
 • Betalningar med betal- och kreditkort (Visa/Visa Electron, MasterCard, Amex, Diners Club etc.)
 • Banköverföring/fakturatjänst (vi drar av moms om du är en juridisk person som är registrerad inom EU med ett giltigt momsregistreringsnummer).

5.6. Betalningen är bekräftad och ett köpeavtal anses ingått så snart pengarna har kommit in på säljarens bankkonto.

6. Priser, skatter och importtullar

6.1. Alla priser på varor och tjänster på hemsidan anges i euro och gäller vid tidpunkten för beställningen.

6.2. Alla priser är bruttopriser och inkluderar fransk moms (mervärdesskatt), men inte leveranskostnader, som läggs till det totala beloppet på kassasidan.

6.3. Import av vissa varor till länder utanför EU kan vara förbjuden eller begränsad. Det är Köparens ansvar att ta reda på och informera Säljaren om ett tillstånd, en licens eller uppvisning av en officiellt godkänd importanmälan är nödvändigt.

6.4. Beställningar för leverans utanför Frankrike kan bli föremål för tullavgifter, importtullar och skatter efter att försändelsen har skickats.
och når destinationslandet. Köparen ansvarar för alla dessa ytterligare avgifter.

7. Leverans

7.1. Säljaren erbjuder olika leveransalternativ beroende på destinationslandet och beställningens volym. Se hela listan över leveransalternativ här.

7.2. Leveranskostnaderna för varje beställning beräknas individuellt utifrån volymvikt (1 m3 = 250 kg), destinationsland och leveransmetod och anges i det första beställningsskedet efter att du valt destinationsland.

7.3. Säljaren är skyldig att göra allt för att uppfylla leveranstiden så snart som möjligt, men förseningar på grund av oväntade omständigheter (ogynnsamma väderförhållanden, tekniska fel, strejker etc.) utanför säljarens kontroll är tillåtna.

7.4. Säljaren ansvarar inte för förseningar som ligger utanför deras kontroll. Om leveransen av produkterna till säljaren försenas på grund av en händelse utanför säljarens kontroll kommer du att kontaktas så snart som möjligt och leverantören kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen.

7.5. De levererade varorna ska överföras till köparen på dennes bostadsort eller annan angiven adress, och om köparen inte är närvarande – till en person som uppvisar ett kvitto eller annan handling som bekräftar ingåendet av avtalet eller beställningen av varorna.

7.6. Om mottagaren av varorna inte är hemma när varorna levereras, om ingen är tillgänglig på adressen för att ta emot leveransen och produkterna inte kan lämnas genom brevlådan, kommer kuriren att lämna en lapp där den informerar dig om hur du kan ordna om leveransen eller hämta produkterna från en lokal depå. Om paketet innehåller lättförstörbara produkter och den inte kan levereras på grund av att mottagaren inte är närvarande, övergår ansvaret för innehållet till köparen.

7.7. Om köparen har bett att få hämta varorna i säljarens lokaler kan detta göras från 25 rue Vauban, 06600 Antibes, när som helst under öppettiderna som visas på hemsidan inom 3 dagar från den överenskomna hämtningsdagen.

7.8. Om varorna inte hämtas från säljaren eller om köparen efter en misslyckad leverans inte ordnar en ny leverans eller hämtar dem från en leveransdepå kommer köparen att kontaktas för ytterligare instruktioner och kan komma att debiteras för lagringskostnader och eventuella ytterligare leveranskostnader. Om säljaren trots rimliga ansträngningar inte kan kontakta köparen eller omorganisera leverans eller hämtning kan säljaren avsluta avtalet och klausul 10.2 kommer att tillämpas.

7.9. Risken för oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig skada av Varorna övergår till Köparen när Varorna överförs till honom/henne och Köparen undertecknar dokumenten som bekräftar leveransen.

7.10. Vid mottagandet av produkten är köparen skyldig att kontrollera produktens utseende, kvalitet och innehåll i beställningen.

7.11. Vid invändningar mot förpackningen kan köparen vägra att ta emot beställningen. I det här fallet överför kurir inte leveransen, utan erbjuder sig att öppna förpackningen och göra en visuell inspektion av varorna. En rapport om skador eller andra fel ska upprättas vid inspektionen av varorna. Slutligen kan köparen ta emot beställningen eller vägra att ta emot den.

7.12. Köparen ska med sin underskrift på beställningsformuläret bekräfta att hen inte har några invändningar mot leveransinnehållet, kvantiteten eller produktens utseende. Efter att produkten har godkänts av köparen accepterar säljaren inte invändningar om leveransinnehållet, kvantiteten eller produktens utseende .

7.13. Avtalet anses vara uppfyllt av säljaren när köparen har mottagit beställningen.

7.14. Säljaren är inte ansvarig för leveransen av beställningen om köparen har valt och betalat för en leveransmetod som inte omfattar användning av ett spårningssystem.

8. Returpolicy

8.1. Köparen har rätt att returnera de flesta nya, oöppnade artiklar inom 30 dagar efter leverans för full återbetalning. Säljaren betalar också returfraktkostnaderna om returen är ett resultat av säljarens misstag. (de mottagna varorna är felaktiga eller defekta etc.) Vid en eventuell retur måste köparen först kontakta säljaren.

8.2. Returnering av en vara av god kvalitet.

8.2.1. Returnering av en produkt av god kvalitet är möjlig om produkten inte har använts, om den har behållit sin slutanvändarprestanda och om det finns ett dokument som bekräftar att den specificerade produkten har köpts och att villkoren för köpet är uppfyllda.

8.2.2. När köparen returnerar en produkt ska säljaren ersätta kostnaden för den returnerade produkten med avdrag för säljarens kostnader för leverans av den produkt som returnerats av köparen.

8.2.3. En produkt av god kvalitet ersätts om produkten inte har använts, om den har sina konsumentegenskaper, slutanvändarens prestanda, förseglingar, fabriksetiketter samt det kvitto eller den följesedel som utfärdades till köparen tillsammans med den sålda produkten. En produkt av god kvalitet kan ersättas endast genom att annullera beställningen och göra en ny beställning baserat på ett avtal mellan säljaren och köparen.

8.2.4. Om säljaren inte har några likvärdiga produkter till försäljning vid tidpunkten för begäran kan köparen vägra att fullgöra köpeavtalet och begära att det belopp som betalats för produkten återbetalas. Säljaren måste återlämna det belopp som betalats för den returnerade produkten inom 14 dagar efter att den returnerade produkten anlänt. Köparen ska få tillbaka det belopp som betalats för den returnerade produkten med avdrag för de kostnader som Säljaren faktiskt har lagt ut för att sammanställa och leverera produkten till Köparen.

8.2.5. Livsmedelsprodukter av god kvalitet kan inte bytas ut, returneras eller vägras.

8.3. Returnering av en vara av dålig kvalitet.

8.3.1. När köparen finner ett tillverkningsfel i en produkt kan köparen efter eget gottfinnande:

 • Uppsäga avtalet och få det belopp som betalats för produkten av säljaren. På säljarens begäran och på dennes bekostnad ska köparen returnera produkten av dålig kvalitet.
 • En proportionell minskning av produktkostnaden.
 • Ersättning med en produkt av lämplig kvalitet av samma märke (modell, artikelnummer) eller med samma produkt av annat märke (modell) med en relevant omräkning av inköpspriset.

8.3.2. På grund av distansförsäljningens särskilda karaktär kan en produkt ersättas endast genom att produkten av dålig kvalitet returneras och en ny beställning av samma produkt görs.

8.3.3. En produkt av felaktig kvalitet byts ut eller returneras om produkten inte har använts, har konsumentegenskaper, slutanvändarens prestanda, förseglingar, fabriksetiketter samt den kvitto (följesedel) som utfärdades till köparen tillsammans med den sålda produkten.

9. Vägran att ta emot beställda varor

9.1. Köparen kan vägra att ta emot den eller de beställda produkterna utan att ange orsaken till detta inom 24 timmar efter mottagandet av en orderbekräftelse, om ordern inte har skickats. Om en beställd produkt eller produkter vägras kommer Säljaren att returnera kostnaden för produkten eller produkterna och leveransen till köparen, med avdrag för kostnaden för annullering av beställningen, som är 25 % av det totala ordervärdet.

9.2. En beställning som returneras på grund av köparens fel, t.ex. fel leveransadress, köparens underlåtenhet att dyka upp eller utföra andra nödvändiga åtgärder för att ta emot produkten, kommer att behandlas av säljaren som köparens vägran att fullgöra detta avtal. Om säljaren vägrar att fullfölja ett avtal kommer säljaren att returnera kostnaden för produkten/produkterna och leveransen till köparen, med avdrag för säljarens kostnader för retur och orderhantering på 50 % av det totala ordervärdet.

10. Säljarens rätt att avsluta avtalet

10.1 Säljaren kan häva avtalet om köparen bryter det om

(a) Köparen inte gör någon betalning när den ska betalas och fortfarande inte inom 7 dagar efter en påminnelse om att betala har skett;
(b) köparen lämnar inte, inom rimlig tid efter det att Säljaren bett om det, information som är nödvändig för att tillhandahålla produkterna, eller
(c) köparen inte inom rimlig tid låter säljaren leverera produkterna eller hämtar dem hos säljaren.

10.2 Köparen måste ersätta säljaren om avtalet bryts. Om säljaren häver avtalet i de situationer som anges i punkt 10.1 återbetalas alla pengar som betalats i förskott för produkter som inte levereras, men rimlig ersättning för de nettokostnader som uppstått till följd av att köparen hävt avtalet får dras av.

11. Immateriella rättigheter

11.1. All text och alla bilder på hemsidan tillhör säljaren och/eller dess entreprenörer och får inte användas av någon utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

12. Säljarens ansvar för förlust eller skada

12.1. Säljaren utesluter eller begränsar inte på något sätt sitt ansvar gentemot dig när det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vår eller våra anställdas, agenters eller underleverantörers vårdslöshet; för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; för brott mot dina lagliga rättigheter i förhållande till produkterna och för defekta produkter.

12.2. Säljaren är inte ansvarig för förluster i affärsverksamheten. Om varorna används för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har säljaren inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

13. Övriga bestämmelser

13.1. Förhållandet mellan köparen och säljaren ska regleras av tillämplig fransk lagstiftning och de underkastar sig uteslutande fransk domstols behörighet.

13.2. Om köparen har frågor eller krav ska hen kontakta säljaren via e-post eller telefon. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister genom förhandlingar. Om parterna inte kan nå en överenskommelse kommer tvisten att överlämnas till en domstol i enlighet med tillämplig fransk lagstiftning.

13.3. Om en domstol ogiltigförklarar någon bestämmelse i dessa villkor, ogiltigförklarar detta inte resten av dessa villkor.

Senast uppdaterad februari 2023